Privacyverklaring

Yoga Flow Zuidlaren, gevestigd aan Beukenlaan 49 9471RE Zuidlaren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Yoga Flow Zuidlaren
Beukenlaan 49 9471RE Zuidlaren

Tel: 0031627467301

www.yogaflowzuidlaren.nl

Mariska Leegte is de Functionaris Gegevensbescherming van Yoga Flow Zuidlaren. Zij is te bereiken via yoga@yogafz.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Yoga Flow Zuidlaren verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum (optioneel)
 • Adresgegevens (optioneel)
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Yoga Flow Zuidlaren verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou, indien jij deze aangeeft:

• Gezondheid/ eventuele lichamelijke klachten/ blessures


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Yoga Flow Zuidlaren verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Een lidmaatschap aan te gaan.
 • Het factureren van je bestelling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief (Mailblue). In iedere nieuwsbrief die je ontvangt staat een link waarmee je je desgewenst voor ontvangst van de nieuwsbrief kunt afmelden.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om gericht advies te geven bij blessures welke yogahoudingen wel/niet geschikt zijn


Yoga Flow Zuidlaren gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: 

 • Momoyoga, online yoga- inschrijfprogramma: voor de inschrijving van lessen en de betaling van lessen
 • Mailblue: versturen van nieuwsbrief
 • Huddle: Yoga Flow Cursus Platform voor het aanbieden van online yoga cursus, yogalessen en retreats
 • Plug&Pay: Betaling van diensten
 • Webinargeek: online yogalespakketten en webinars
 • Boekhouding en facturen: Excel en Word


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Yoga Flow Zuidlaren bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wanneer je je uitschrijft voor de nieuwsbrief word je automatisch verwijderd uit het systeem. Wanneer je klant bent, worden de eventuele facturen met jouw gegevens behandeld met een bewaartermijn volgens de wettelijke verplichtingen.

Zolang je ingeschreven staat in onze systemen van Huddle, Momoyoga of Webinargeek.  Een deelnemer kan zichzelf uitschrijven uit de systemen of aan Yoga Flow Zuidlaren een verzoek doen via email voor uitschrijving.


Delen van persoonsgegevens met derden 

Yoga Flow Zuidlaren verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Yoga Flow Zuidlaren gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Yoga Flow Zuidlaren en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar yoga@yogafz.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, zullen we dubbelchecken via je mobiele telefoonnummer. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Yoga Flow Zuidlaren wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Yoga Flow Zuidlaren neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Mariska via mobiel telefoonnummer of mail naar yoga@yogafz.nl

Wijzigingen
Yoga Flow Zuidlaren behoudt het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden direct in werking.